Wil jij ook gebarentaal leren?

Wat is gebarentaal

Als je de cursus gebarentaal wilt volgen vraag je je misschien af wat is gebarentaal nu eigenlijk. Gebarentaal is een van de vele talen die over de gehele wereld worden gebruikt. Het grootste gedeelte wordt gebruikt door middel van spreken en luisteren. Maar voor gebarentaal geldt dat niet, dit zijn namelijk visuele talen. 

In visuele talen wordt er gebruik gemaakt van de handen, gezicht en de ogen. Dit in plaats van de stem en het gehoor. Doven over de gehele wereld gebruiken visuele taal: gebarentaal. 

In Nederland wonen ongeveer 1.5 miljoen dove en slechthorende. Hiervan zijn ongeveer 30.000 duizend mensen doof geboren of op vrij jonge leeftijd doof geworden. Voor deze groep is de gebarentaal hun moedertaal.

In Nederland is ook een landelijke gemeenschap genaamd Dovenschap. Deze organisatie behartigt de belangen van alle dove mensen in Nederland.

Cursus Creatief schrijven

Is gebarentaal internationaal? 

Net als bij gesproken taal zijn er tal van verschillende gebarentalen in de wereld. Hierbij is gebarentaal dus niet internationaal. Het maakt het voor dove mensen uit verschillende landen wel makkelijker om te communiceren. 
Gebarentalen kunnen dan ook op een verschillende manieren uitgebeeld worden, maar de je hebt dezelfde mogelijkheden. Denk hierbij aan de gebaren aanwijzen, goed en fout signaal. De basis is hetzelfde: visueel en manueel. Je kunt hierin dus wel spreken van internationale gebaren. Deze gebaren worde namelijk door elkaar overgenomen en gebruikt.
Taalfamilies
Gebarentalen worden over het algemeen onderscheiden onder zogeheten gebarentaalfamilies:
- Op basis van de Frans gebarentaal (LSF). Talen die hier van afstammen zijn: Amerikaanse gebarentaal (ASL), Vlaamse gebarentaal (VGT), Nederlandse gebarentaal (NGT), Ierse gebarentaal en de Frans-Belgische gebarentaal (LSFB)
- Gemenebest van Naties gebarentalen, hieronder vallen de volgende gebarentalen: Britse gebarentaal (BSL), Nieuw-Zeelandse gebarentaal (NZSL) en de Australische gebarentaal (Auslan), samen bekend als BANZSL. Zuid-Afrikaanse Gebarentaal stamt hiervan af.
- Historische band met Japanse gebarentaal: Taiwanese gebarentaal en de Koreaanse gebarentaal
- Historische band met de Zweedse gebarentaal: Finse gebarentaal en Portugese
gebarentaalfamilies

Wordt gebarentaal gezien als echte taal?

Het antwoord op de vraag is: Ja! In Nederland wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze taal is sinds 13 oktober 2020 erkend als officiële taal in Nederland. 

De wet legt namelijk vast dat de overheid vaker een gebarentolk moet inzetten. Zo is afgelopen tijd regelmatig een gebarentolk te zien geweest bij de persconferenties van corona. Daarnaast beschrijft de wet ook dat de eed en de belofte in gebarentaal afgelegd mag worden.

Is gebarentaal leren moeilijk?

Gebarentaal is best moeilijk om te leren. Wel is het makkelijk om wat basis gebaren te leren zoals het alfabet, eten en drinken. Om vloeiend gebarentaal te kunnen gebruiken moet je woorden kunnen combineren en de juiste grammatica toepassen. En dan wordt het leren van de gebarentaal moeilijker.

Daarnaast heeft de gebarentaal ook nog een andere modaliteit. Doordat je niet spreekt maar gebaart met je handen, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. Wanneer iemand namelijk een taal als tweede taal leert, heeft de eerste taal vaak invloed op de tweede taal.

Men ziet dit vaak bij horenden die een gebarentaal als tweede taal willen leren, vooral in de eerste stadia van de verwerving, structuren die sterk gebaseerd zijn op hun gesproken taal. Voor beoefenaars van de VGT en de NGT leidt dit tot lange zinnen, soms met overbodige structuren.

Hetzelfde zien we bij doven die een gesproken taal gebruiken; bij sommige doven zijn afwijkingen tot het taalgebruik van horenden echter ook vaak het gevolg van een taalachterstand doordat het onderwijs in de gesproken taal erg moeilijk is.

Leer nu je eerste 10 gebaren in 1 minuut!

Bekijk onderstaande video en leer je eerste 10 gebaren in 1 minuut.

Wat houdt de cursus gebarentaal in?

De cursus Gebarentaal behandelt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de belangrijkste gebarenkennis en bijbehorende theorie. Op Online Cursus Vergelijk worden 2 populaire cursussen gebarentaal aangeboden namelijk van LOI en NHA. Hieronder beschrijven we kort wat de cursussen inhouden.

LOI Nederlandse Gebarentaal (klassikaal/virtual classrooms)

De cursus Nederlandse Gebarentaal is opgezet in samenwerking met de Stichting Nederlands Gebarencentrum (NGC). Een extra garantie dat de opleiding gedegen en up-to-date is, want het Gebarencentrum is hét landelijk expertisecentrum in de Nederlandse Gebarentaal en door de overheid erkend als lexicografisch instituut op dit specifieke vakgebied.

In klassikale bijeenkomsten (zes ochtenden van 2,5 uur en een middag van 2 uur) leer je stap voor stap de basisbeginselen van de Nederlandse Gebarentaal en oefen je in kleine groepen met diverse opdrachten en met 3 dove vrijwilligers. Je wordt begeleid door een ervaren (dove) docent die de praktijk centraal stelt.

Nederlandse Gebarentaal is een basiscursus, bedoeld voor algemeen belangstellenden die nog geen NGT-vaardigheden hebben, en bestaat uit een module van totaal 17,5 uur.
Bekijken op LOI

NHA Nederlandse gebarentaal

De cursus Gebarentaal behandelt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om aan de slag te gaan. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de belangrijkste gebarenkennis en bijbehorende theorie.

Je leert onder andere over:
- Wat is dovencultuur?
- verschillende aspecten uit de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal
- communicatietips
- taalontwikkeling
- doof blindheid
- gesprekken voeren in gebarentaal.

Naast theorie leer je aan de hand van beeldfragmenten elke les nieuwe gebaren. Deze zijn onderverdeeld in onder andere de volgende thema's:
- begroetingen
- het weer
- familie
- eten en drinken
- verschillende werkwoorden
- gevoelens en mimiek
- tellen tot miljoenen
- verkeer en de weg wijzen
- kleding
- kleuren
- in en rond het huis
- boodschappen doen
- op school
- en nog heel veel meer!

Na het volgen van deze cursus Gebarentaal beschik je over de benodigde basiskennis en -vaardigheden om een gesprek te kunnen voeren in gebarentaal.
Bekijken op NHA

Populaire opleidingen en cursussen gebarentaal:

Nederlandse Gebarentaal NHA

Nederlandse Gebarentaal NHA

Gebarentaal leren? Met deze cursus Gebarentaal leer je communiceren met doven en slechthorenden.
communicatie, gebarentaal-2

Geef een reactie