Kindercoach CIVAS

885,00

Volg de opleiding Kindercoach en leer ondersteuning bieden bij opvoedvragen, gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand.

Artikelnummer: CIVAS2526 Categorieën: , Tag:

Met de opleiding Kindercoach leer je kinderen én hun ouders op een verantwoorde wijze te ondersteunen bij opvoedproblemen en gedragsproblematiek. Je maakt uitgebreid kennis met: pedagogiek en ontwikkelingspsychologie coachingsvaardigheden de behoeften van een kind opvoed- en gedragsproblematiek specifieke problemen en stoornissen bij kinderen speciale communicatievaardigheden voor kindercoaching De opleiding Kindercoach bestaat uit 30 schriftelijke lessen, onderverdeeld in 4 modules. Optioneel kan je 3 praktijkweekenden bijwonen: Kindercoachvaardigheden, Communicatievaardigheden en Positief coachen. Hier oefen je onder begeleiding de opgedane kennis in de praktijk. Deelname is niet verplicht. De leerdoelen van de opleiding Kindercoach Je bent bekend met de meest gangbare theorieën binnen de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling bij kinderen. Je hebt kennis van de belangrijkste handelingsperspectieven binnen de pedagogiek: het leertheoretisch perspectief, informatieverwerkingsperspectief, cognitief ontwikkelingsperspectief, psychosociaal perspectief en contextueel perspectief. Je hebt kennis van specifieke problematieken en stoornissen binnen de pedagogiek, waaronder ADHD, ASS, angsten, dyslexie, dyscalculie, slaapproblemen, gedrags- en hechtingsstoornissen. Je kent de rol, de taken, het werkveld en de grenzen van de kindercoach. Je kent verschillende benaderingen en technieken die je als kindercoach kan inzetten, zoals oplossingsgerichte coaching, rationeel-emotieve therapie, provocatieve, Transactionele Analyse, attributietraining, emoties faciliteren, overlegtraining en sociale vaardigheidstraining. Je bent in staat om (elementen van) de voorgaande disciplines onafhankelijk van elkaar te gebruiken en te integreren vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen. Je kunt flexibel inspelen op praktijksituaties en bent benaderbaar voor de cliënt. Je begrijpt de grondhouding van de hulpverlener in het opbouwen van een relatie met de cliënt. Je kent de verschillende basistechnieken van gespreksvoering. Je begrijpt hoe mensen veranderen en kent de waarde van weerstand. Je kunt omgaan met weerstand en kent technieken om weerstand te verminderen. Je hebt kennis van ethiek en wet- er regelgeving binnen de hulpverlening. Na afronding van de opleiding Kindercoach kan je als zelfstandig professioneel kindercoach aan de slag in jouw eigen kindercoach praktijk en kinderen én ouders op een verantwoorde wijze ondersteuning bieden. Ben je leraar, hulpverlener, counselor, coach, jongerenbegeleider of medewerker binnen een soortgelijk beroep? Dan kan je de lesstof uit de cursus Kindercoach direct toepassen in jouw werk met kinderen. De opleiding Kindercoach leidt overigens niet op tot de functie pedagogisch medewerker.

 

Extra informatie

Aanbieder

CIVAS

Soort

Thuisstudie

Niveau

Met de opleiding Kindercoach leer je kinderen én hun ouders op een verantwoorde wijze te ondersteunen bij opvoedproblemen en gedragsproblematiek. Je maakt uitgebreid kennis met: pedagogiek en ontwik

Voordelen van een opleiding bij Civas

Ga direct van start
Professioneel lesmateriaal
Meer dan 20 jaar ervaring
Professioneel instituut
Geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Specialist in de gebieden van persoonlijke groei, natuurlijke geneeswijzen, counseling, coaching en psychologie.
Lid van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Zo studeer je

Bepaal zelf jouw studietempo
Het tempo van studeren bepaal je zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus je kan altijd een studiepauze inlassen. Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.
Deskundige begeleiding
Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.
Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.
Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.
Je mag opzeggen
Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kan je deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaag je voor het examen en heb je al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvang je het diploma. Slaag je onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS je graag verder om het examen te halen.
Examen doen is niet verplicht
Je bent niet verplicht examen te doen. Heb je alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvang je een certificaat van deelname.
chevron-down