Gezinstherapie CIVAS

445,00

Help gezinnen bij het oplossen van structurele problemen met gezinstherapie.

Artikelnummer: CIVAS2565 Categorieën: , Tag:

De opleiding Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie en richt zich niet op één individu, maar op alle gezinsleden. Je leert hoe het gezin problemen kan oplossen en wat ieders bijdrage daaraan kan zijn. Een belangrijk doel van gezinstherapie is het herstel van de communicatie. In deze systeemtherapie-opleiding leer je onder andere over: De verschillende stromingen in gezinstherapie Het gezin als sociaal systeem Specifieke vaardigheden voor de begeleiding van gezinnen Herstructureren van gezinnen Specifieke begeleiding bij rouw en echtscheiding De leerdoelen van de opleiding Gezinstherapie: Je begrijpt hoe het gezin als sociaal systeem werkt. Je kan richtlijnen voor communicatie toepassen. Je beheerst congruente motivatietechnieken en technieken om aandacht te genereren. Je kan de functie van klachten, bekrachtigingspatronen en de rol van individuele problemen binnen het gezin in kaart brengen. Je kan de gezinsstructuur in kaart brengen en deze herstructureren. Je kan irrationele en disfunctionele gedachten en gedragingen herstructureren. Je bent bekend met de fasen van een therapeutische behandeling en verschillende behandelstijlen en -strategieën. Je kent de vier therapeutische referentiekaders en weet hoe gezinstherapie zich tot deze referentiekaders verhoudt. Je integreert en werkt met inzichten, houdingen, vaardigheden en interventies uit verschillende (gezins)therapeutische stromingen. Je kent tal van praktijkgerichte interventies die ingezet kunnen worden binnen gezinstherapie. Je begrijpt de specifieke begeleiding van gezinnen bij rouw, echtscheiding en relatieproblematiek. Veel therapievormen worden ingezet voor het begeleiden van individuen. Maar vaak beperken problemen zich niet tot één persoon. Systeemtherapie richt daarom op alle leden van een systeem. In de opleiding Gezinstherapie leer je over de begeleiding van álle gezinsleden. Persoonlijke problemen, ruzies of een ingrijpende gebeurtenis kunnen de verhoudingen binnen een gezin verstoren. Als een vader bijvoorbeeld depressief is of een kind gedragsproblemen heeft, dan beïnvloedt dat het hele gezin. Als gezinstherapeut bekijk je iedere situatie onpartijdig en houd je rekening met de onderlinge verhoudingen. Je onderzoekt hoe het gezin zijn problemen kan oplossen en wat ieder gezinslid daaraan kan bijdragen. Een belangrijk doel van gezinstherapie is het herstel van de communicatie.

Extra informatie

Aanbieder

Soort

Thuisstudie

Niveau

hbo-niveau

Voordelen van een opleiding bij Civas

Ga direct van start
Professioneel lesmateriaal
Meer dan 20 jaar ervaring
Professioneel instituut
Geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
Specialist in de gebieden van persoonlijke groei, natuurlijke geneeswijzen, counseling, coaching en psychologie.
Lid van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Zo studeer je

Bepaal zelf jouw studietempo
Het tempo van studeren bepaal je zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus je kan altijd een studiepauze inlassen. Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.
Deskundige begeleiding
Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.
Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.
Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.
Je mag opzeggen
Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kan je deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaag je voor het examen en heb je al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvang je het diploma. Slaag je onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS je graag verder om het examen te halen.
Examen doen is niet verplicht
Je bent niet verplicht examen te doen. Heb je alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvang je een certificaat van deelname.
chevron-down